Ekspedicija će se odvijati prema uputama japanskih stručnjaka u period kada se priroda budi, odbosno od maja do septembra. U tom se periodu u bosanskohercegovačkim šumama, kojih ima pedeset i sedam odsto od ukupnog zemljišta...

Read more

Evo malo nauke, ili zašto smo imali dugu i hladnu zimu!

Read more

Zanimljiva odiseja sarajevskih istraživača Ahmeda Bosnića, Envera Imamovića, Adija Krdžalića i Samija Abadana na pacifičkim otocima Mikronezije. Na otoku Pohnpei otkrivaju najveću arheološku tajnu današnjice: misteriozni grad Nan Madol, u nauci više poznatog pod nazivom Venecija Pacifika.

Read more

Na pitanje koliko je Uzbekistancima poznata Bosna i Hercegovina, Bosnić navodi kako mnogi znaju o BiH i prostoru Balkana, ali kako ima i onih koji i nemaju predstave o tome gdje se Bosna tačno nalazi

Read more

Članovi ekspedicije su Ahmed Bosnić (publicista i novinar), Enver Imamović (arheolog, proučava kulture zaostalih zajednica), Adi Krdžalić (pravnik i publicista, proučava običajno pravo zaostalih zajednica).

Read more