EKSPEDICIJA TIBET – 1 DIO, PEKING, EXPLORER SARAJEVO

Udruženje Explorer Sarajevo, “Ekspedicija Tibet”, Oktobar – Novembar 2013.

Članovi ekspedicije su Ahmed Bosnić (publicista i novinar), Enver Imamović (arheolog, proučava kulture zaostalih zajednica), Adi Krdžalić (pravnik i publicista, proučava običajno pravo zaostalih zajednica).

Članovi ekspedicije u prvu avanturu su se otisnuli davne 1988. godine, u to vrijeme ekipu su dodatno činili i Eldin Karaiković (liječnik, proučava tradicionalnu medicinu zaostalih zajednica), Josip Svoboda (filolog, proučava jezike zaostalih zajednica), Boris Kovačević (alpinista, tehnička organizacija), te Mirza Pepić (snimatelj).
Tada su preko Amsterdama posjetili New Delhi, Srinagar (Kašmir), Lasu (na Tibetu), pa preko Himalaja stigli u Katmadu (Nepalu), pa Bankok i Singapur.

Godinu kasnije boravili su u Damasku (Sirija), Amanu (Jordan) i Sani (Jemen).

Na putavanju 1990. godine preko Kopenhagena su stigli na Trinidad (ispred Caracasa u Venecueli), te posjetili Quito (Ekvador), Galapagos, Gvajakil (Ekvador), Peru (svom dužinom), Cusco i Machu Picchu (na Andama), La Paz (u Boliviji), a potom niz rijeku Madre de Dios (u Amazoniji), Manaos (Amazoniju), te uz rijeku Rio Branco (prema Venecueli-Boa Vista), stigli do Caracasa.

Zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu ekspedicija je tek 2000. godine išla na novo putovanje. Kretali su se rutom: Sarajevo-Cirih-Los Agelos-Mexico Ciudad-Acapulco-Cancun (na Jukatanu)-New York.

Dvije godine kasnije, ponovo su bili u Južnoj Americi. Kretali su se pravcem Sarajevo-Kopenhagen- Lima-Peru-Machu Picchu (Ande)-La Paz (Bolivija)-jezero Titicaca-Santiago de Chile (Chile)-Uskršnji otoci (na Pacifiku)-Tahiti-Sidney (Australija)-Aucland (Novi Zeland)-Hong Kong-Kopenhagen-Sarajevo.

Category: Ekspedicije, Video