Članovi ekspedicije su Ahmed Bosnić (publicista i novinar), Enver Imamović (arheolog, proučava kulture zaostalih zajednica), Adi Krdžalić (pravnik i publicista, proučava običajno pravo zaostalih zajednica).

Read more