Ovim istim drumom koji povezuje Srinagar sa Le¬hom, koji smo mi savladali za četrdeset sati, nekada se putovalo sedmicama. Ostao je tako zabilježeno:

Read more